IAA Mission

Our Mission Statement is to provide quality international accreditation services to certification bodies

Het Internationale Agentschap van de Erkenning (IAA) is een onafhankelijke en ` een niet-voor-winst ' agentschap dat door prijzen gefinancierd wordt die voor zijn erkenningsdiensten worden aangerekend aan Certificatie-instanties.

Als internationaal erkenningsagentschap, bevordert IAA de wederzijdse erkenning van erkenningsagentschappen ten voordele van certificatie de wereldwijd van ISO, erkenning en voortdurende ontwikkeling van Internationale Normen.

IAA is er stellig van overtuigd dat zijn benadering de proliferatie van geharmoniseerde normen resulterend in verhoogde internationale handel, handel en werkgelegenheid aanmoedigt.

De certificatie-instanties die deze filosofie delen en geinteresseerd in lidmaatschap van IAA zijn worden verzocht om de Directeur -generaal van IAA te contacteren.